Onur Keçe

Masaüstü Yazılım Geliştirici

Web Geliştirici

0

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Onur Keçe

Masaüstü Yazılım Geliştirici

Web Geliştirici

Blog Post

Laravel Hesap Makinesi Yapma

21 Ağustos 2023 Laravel
Laravel Hesap Makinesi Yapma

Bu yazıda Laravel ile Hesap Makinesi nasıl yapılır onu öğreneceğiz.

Adım 1: Laravel Projesi Oluşturma Öncelikle, bir komut satırı terminali açın ve aşağıdaki komutu kullanarak yeni bir Laravel projesi oluşturun.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel SimpleCalculator

Adım 2: Rota Tanımlama Laravel’da rota tanımlamak, hangi URL’lerin hangi kontrolcü ve eylemleri çağıracağını belirlemenizi sağlar. routes/web.php dosyasını açın ve aşağıdaki gibi bir rota tanımlayın.

Route::get('/calculator', 'CalculatorController@index');
Route::post('/calculate', 'CalculatorController@calculate');

Adım 3: Controller Oluşturma Bir kontrolcü oluşturarak hesaplamaları işleyeceğiz. Aşağıdaki komutla yeni bir kontrolcü oluşturun.

php artisan make:controller CalculatorController

Adım 4: Görünüm Dosyası Oluşturma Hesap makinesi formunu gösterecek bir görünüm dosyası oluşturacağız. resources/views/calculator.blade.php adında bir dosya oluşturun ve içeriği aşağıdaki gibi yapın.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Basit Hesap Makinesi</title>
</head>
<body>

<h2>Basit Hesap Makinesi</h2>

<form method="post" action="/calculate">
  @csrf
  <input type="text" name="num1" placeholder="Sayı 1" required>
  <select name="operator">
    <option value="+">Topla</option>
    <option value="-">Çıkar</option>
    <option value="*">Çarp</option>
    <option value="/">Böl</option>
  </select>
  <input type="text" name="num2" placeholder="Sayı 2" required>
  <input type="submit" value="Hesapla">
</form>

@if(isset($result))
  <p>Sonuç: {{ $result }}</p>
@endif

</body>
</html>

Adım 5: Controller Eylemleri Tanımlama CalculatorController‘ın içindeki eylemleri tanımlayalım. app/Http/Controllers/CalculatorController.php dosyasını açın ve içeriği aşağıdaki gibi yapın.

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class CalculatorController extends Controller
{
  public function index()
  {
    return view('calculator');
  }

  public function calculate(Request $request)
  {
    $num1 = $request->input('num1');
    $num2 = $request->input('num2');
    $operator = $request->input('operator');
    $result = '';

    switch ($operator) {
      case '+':
        $result = $num1 + $num2;
        break;
      case '-':
        $result = $num1 - $num2;
        break;
      case '*':
        $result = $num1 * $num2;
        break;
      case '/':
        if ($num2 != 0) {
          $result = $num1 / $num2;
        } else {
          $result = "Bölme işlemi için 0'a bölemezsiniz.";
        }
        break;
      default:
        $result = 'Geçersiz operatör.';
    }

    return view('calculator', ['result' => $result]);
  }
}

Bu adımları tamamladıktan sonra, artık Laravel kullanarak basit bir hesap makinesi uygulamasına sahip olmalısınız. Tarayıcınızda http://localhost/SimpleCalculator/public/calculator adresine giderek hesap makinesini kullanabilirsiniz.

Etiketler: