Onur Keçe

Masaüstü Yazılım Geliştirici

Web Geliştirici

0

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Onur Keçe

Masaüstü Yazılım Geliştirici

Web Geliştirici

Blog Post

C# SQL’deki Verileri PDF Aktarma

19 Aralık 2022 C#
C# SQL’deki Verileri PDF Aktarma

Yazımızda Grid’deki verileri PDF olarak kaydetmeyi göstereceğiz.

ilk önce PDF dosyasıyla işlem yapabilmek için aşağıdaki WolfeReiter.iTextSharp.BC kütüphanesini ekleyelim

Kütüphanemizi ekledikten sonra Form sayfamıza grid, button ve saveFileDialog ekleyelim. SQL’den herhangi bir tabloyu kullanabilirsiniz.

butona tıklayalım ve kodlarımızı yazalım

 private void btnPdfAktar_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SaveFileDialog save = new SaveFileDialog();
      save.OverwritePrompt = false;
      save.Title = "PDF Dosyası";
      save.DefaultExt = "pdf";
      save.Filter = "PDF Dosyası (*.pdf)|*.pdf|Tüm Dosyalar(*.*)|*.*";
      if (save.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        PdfPTable pdfTable = new PdfPTable(dataGridView1.ColumnCount);

        pdfTable.DefaultCell.Padding = 3; // hücre duvarı ve veri arasında mesafe
        pdfTable.WidthPercentage = 80; // hücre genişliği
        pdfTable.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_LEFT; // yazı hizalaması
        pdfTable.DefaultCell.BorderWidth = 1;

        foreach (DataGridViewColumn column in dataGridView1.Columns)
        {
          PdfPCell cell = new PdfPCell(new Phrase(column.HeaderText));
          cell.BackgroundColor = new iTextSharp.text.Color(240, 240, 240); // hücre arka plan rengi
          pdfTable.AddCell(cell);
        }

        try
        {
          foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
          {
            foreach (DataGridViewCell cell in row.Cells)
            {
              pdfTable.AddCell(cell.Value.ToString());
            }
          }
        }
        catch (NullReferenceException)
        {

        }

        using (FileStream stream = new FileStream(save.FileName + ".pdf", FileMode.Create))
        {
          Document pdfDoc = new Document(PageSize.A2, 10f, 10f, 10f, 0f);// sayfa boyutu.
          PdfWriter.GetInstance(pdfDoc, stream);
          pdfDoc.Open();
          pdfDoc.Add(pdfTable);
          pdfDoc.Close();
          stream.Close();
        }
      }
    }

Kodlarımız yazdıktan sonra programa tıklayıp sonuçlara bakalım

PDF ÇIKTISI

Etiketler: